.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Najnowsze wpisy

Informacje dla uczniów realizujących zajęcia w CKZ w Nowym Sączu od dnia 1.09.2020 r.

Uczniowie, którzy mają objawy infekcji wirusowej i/lub podwyższoną temperaturę ciała, proszone są o pozostanie w domu i skonsultowanie stanu zdrowia ze służbami medycznymi. W CKZ od 1.09.2020 r. obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (noszenie maseczek). W pracowniach kiedy możliwe będzie zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m, nauczyciel może zezwolić na zdjęcie maseczki / przyłbicy.   […]

Czytaj więcej

Informacje dla zdających w zakresie organizowania i przeprowadzania egzaminów potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Informacje dla zdających Dokument został podzielony na 6 sekcji, w których kolejno przedstawiono: w Sekcji 1: podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie Centrum podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów w Sekcji 2:  wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu […]

Czytaj więcej

Procedury bezpieczeństwa przed zakażeniem koronawirusem podczas przeprowadzania konsultacji dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni budynku i pomieszczeń Wszystkie konsultacje odbywają się w salach dydaktycznych i pracowniach Centrum. Wejście do Centrum stanowią oznakowane drzwi wejściowe. Przed wejściem, zostają wywieszone informacje dotyczące: a/ objawów koronawirusa oraz sposobów zapobiegania zakażeniu b/ nazwy, adresu oraz numeru telefonu do stacji sanitarno-epidemiologicznej c/ adresu i numeru najbliższego oddziału zakaźnego […]

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej o zamknięciu szkół i przedszkoli w związku z koronawirusem, od 12 marca do 25 marca br. zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne, w tym kursy realizowane ze środków UE w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, z zastrzeżeniem, że zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników będą zawieszone […]

Czytaj więcej

Koronawirus – informacje

W związku z rosnącą liczbą zakażeń w Europie koronawirusem SARS-CoV-2  zwracamy się z prośbą o  przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym częste mycie rąk wodą z mydłem, stosowanie odpowiednio zasad ochrony podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania rękami oczu, nosa i ust. Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami  na stronę Portalu Edukacyjnego oraz Kuratorium […]

Czytaj więcej