ZPKZ

Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Doradztwo zawodowe

Print

DORADZTWO ZAWODOWE

 

Podstawowym celem działań z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonego w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu (ZPKZ) jest wsparcie młodzieży uczącej się w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych.

W związku z dynamicznymi zmianami na globalnym rynku pracy, doradztwo zawodowe jest oparte na założeniu, iż planowanie i rozwój kariery zawodowej jest procesem długotrwałym, złożonym, wymaga rozwagi w podejmowaniu decyzji oraz odpowiednich informacji niezbędnych do dokonania właściwych wyborów. Zadaniem doradców zawodowych pracujących w ZPKZ jest wspieranie uczniów szkół miasta Nowego Sącza w kluczowych momentach tego procesu oraz pomaganie im w zdobywaniu ważnych informacji zarówno o sobie samych, jak i o możliwościach edukacyjnych oraz o sytuacji (i prognozach) na współczesnym rynku pracy.

Doradcy zawodowi w ZPKZ udzielają pomocy w zakresie samopoznania własnych predyspozycji zawodowych, zainteresowań, uzdolnień, temperamentu, samooceny własnych działań, cech osobowości, oraz zagadnień związanych z rynkiem pracy. Dodatkowo udzielają informacji dotyczących zmian jakie następują w kształceniu zawodowym, a także wskazują możliwości poznania nowych ścieżek zdobywania kwalifikacji zawodowych.

OFERTA DLA SZKÓŁ

Doradcy zawodowi w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu oferują:

 • Pomoc w planowaniu kariery zawodowej
 • Poradnictwo indywidulane prowadzone w ZPKZ jak i na terenie szkół m. Nowego Sącza (po uzgodnieniu terminu)
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas gimnazjalnych prowadzone w ZPKZ w Nowym Sączu
 • Wizyty zawodoznawcze realizowane w ZPKZ w Nowym Sączu(po uzgodnieniu terminu i zakresu)
 • Doradztwo w zakresie doboru właściwego kierunku oraz formy podnoszenia kwalifikacji

 

Proponowane tematy zajęć grupowych z uczniami:

MODUŁ 1. Samopoznanie

 • moje mocne strony
 • typy osobowości
 • zainteresowania

MODUŁ 2. Kim będę

 •  rozpoznanie własnych predyspozycji zawodowych

MODUŁ 3. Rynek pracy

 • zapoznanie uczniów z różnymi typami zawodów
 • motywy wyboru danego zawodu

MODUŁ 4. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej

 • jakie czynniki brać pod uwagę przy wyborze dalszego kształcenia i przyszłej drogi zawodowej?
 • źródła informacji o szkołach i zasadach rekrutacji do nich
 • oferta szkół ponadgimnazjalnych

MODUŁ 5. Wizyta zawodoznawcza w ZPKZ (CKP, ODiDZ)

 • formy kształcenia zawodowego prowadzonego w ZPKZ,
 • poznawanie środowiska w branży elektryczno-elektronicznej, mechatronicznej, informatycznej, mechanicznej, energetycznej (OZE)

MODUŁ 6. Struktura edukacji w Polsce ze ścieżkami kształcenia ponadgimnazjalnego (formy szkolne i pozaszkolne)

Moduł 7. Autoprezentacja

 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

 

Zakres konsultacji indywidualnych z uczniem:

 • określenie potencjału ucznia: jego zainteresowań, zdolności, umiejętności i możliwości
 • określenie obszaru predyspozycji i preferencji zawodowych
 • pomoc w zaplanowaniu ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej
 • wsparcie w wyborze odpowiedniego kierunku dalszego kształcenia bądź zmiany zawodu

 

Ponadto prowadzimy zajęcia kształtujące kompetencje społeczne, a w szczególności współpracy w grupie z zastosowaniem  gier edukacyjnych, decyzyjnych i szkoleniowych.

 

Zakres tematyczny proponowanych zajęć pozwoli uczniom nabyć wiedzę i praktyczne umiejętności poznawania i oceny własnego potencjału zawodowego oraz uświadomi konieczność kształtowania kompetencji kluczowych na współczesnym rynku pracy.

Zachęcamy do udziału w warsztatach oraz  spotkaniach z doradcami, którzy pomogą dokonać trafnych decyzji i świadomych wyborów edukacyjnych oraz zawodowych.

 

 

GODZINY PRACY

Doradcy zawodowi pełnią dyżur w każdy czwartek w godzinach 8:00 – 12:50?
 
w sali 06 w budynku Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu na ul. Zamenhofa 1a.

Konsultacje indywidualne są realizowane po telefonicznej rezerwacji terminu: 018  443 82 13

Last Updated on Thursday, 22 September 2016 08:59