n w    w w w w

baner
large small default
Doradztwo zawodowe Drukuj

PORADNICTWO ZAWODOWE

W ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego oferujemy szkołom gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym cykl zajęć dotyczących edukacji z zakresu preorientacji zawodowej. Organizujemy i prowadzimy zajęcia grupowe z wykorzystaniem standaryzowanych metod pracy. Tematyka zajęć dostosowywana jest do potrzeb uczestników i profilu danej szkoły.

Propozycje Przykładowe:

Tematy zajęć z doradztwa zawodowego realizowane dla klas II gimnazjum:

Poznaję siebie

 • moje dążenia i ambicje;
 • mój stan zdrowia a wybór zawodu;
 • uczniowie uzupełniają  zeszyt zawodoznawczy.

Kim jestem, kim chciałbym zostać

 • uczeń  rozpoznaje własne predyspozycje zawodowe,
 • określa swoje zainteresowania;
 • zastanawia się nad własną przyszłością zawodową;
 • uczniowie poznają typy osobowości człowieka;
 • określają  własny typ osobowości.

Zawody

 • zapoznanie uczniów z różnymi typami zawodów;
 • motywy wyboru danego zawodu;
 • ukierunkowanie uczniów w określeniu wyboru własnego zawodu.

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej

 • jakie czynniki brać pod uwagę przy wyborze dalszego kształcenia i pośrednio przyszłej drogi zawodowej?
 • źródła informacji o szkołach i zasadach rekrutacji do nich;
 • oferta szkół ponadgimnazjalnych w mieście.

Schemat funkcjonalny ZPKZ (CKP, Warsztaty CKP. ODiDZ.)

 • formy kształcenia zawodowego w ZPKZ,
 • poznawanie środowiska pracy w specjalnościach (mechanicznych, elektrycznych, informatycznych i mechatroniki),

Struktura edukacji w Polsce ze ścieżkami kształcenia ponadgimnazjalnego

 • Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa, pozaszkolne formy kształcenia.

Narzędzia:

 • informacje o zawodach w formie tradycyjnej oraz multimedialnej, np. Przewodnik po zawodach, filmy  o zawodach;
 • testy psychologiczne do badania preferencji i predyspozycji zawodowych, np. testy zainteresowań, uzdolnień, osobowości;
 • zapoznanie ze środowiskiem pracy w specjalnościach (mechanicznych, elektrycznych, informatycznych i mechatroniki);
 • przedstawienie form kształcenia zawodowego w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego
 • informatory o instytucjach szkoleniowych i edukacyjnych.

 

 

Uwaga! -   ważna informacja

Prowadzone są dyżury Doradców Zawodowych w naszej placówce ZPKZ w ramach Doradztwa Zawodowego

w każdy wtorek: w godzinach 800 -1200

W  tych godzinach istnieje możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych dla wszystkich uczniów naszej Placówki. 

W ramach tych konsultacji można uzyskać pomoc w: 

 •   poznaniu samego siebie,
 •   określeniu predyspozycji i zainteresowań zawodowych,
 •   wytyczeniu ścieżek kształcenia w określonych zawodach,
 •   określeniu instytucji statutowo związanych z rynkiem pracy,
 •   aktywnym poruszaniu się po rynku pracy,
 •   zapoznaniu się z formami kształcenia pozaszkolnego w ZPKZ,
 •   rodzaju prowadzonych kursów i szkoleń kwalifikacyjnych w ZPKZ.

 

Zapraszamy do skorzystania z powyższych form doradztwa.

 

Poprawiony: wtorek, 26 czerwca 2012 16:00
 
Pogoda Nowy Sącz z serwisu